Français Deutsch Nederlands English
Home Contact Mentions légales Sitemap
Syndicat d'initiative Vianden
Indian Forest
News

Edmond de la Fontaine

Het Dicks-monument herinnert aan de luxemburgse dichter Edmond de la Fontaine (1823-1891) die te Vianden overleed, alwaar hij van 1881 tot 1891 vrederechter was geweest. Edmond de la Fontaine schreef de eerste luxemburgse blijspelen en werd beroemd onder het pseudoniem "Dicks". Een herinneringsplaat toont het huis aan dat de dichter bewoonde. In het "Dicks-huis" is vandaag een Bakkerij Museum.