Français Deutsch Nederlands English
Home Contact Mentions légales Sitemap
Syndicat d'initiative Vianden
Indian Forest
News

Pompkrachtcentrale

 

DE HYDRO-ELECTRISCHE CENTRALE VAN VIANDEN is de grootste van Europa.

Reeds in 1925 werden de eerste studies gemaakt voor de opwekking van electriciteit door gebruikmaking van het water van de Our. Het plan voorzag een stuwdam van 106 meter hoogte bij Stolzemburg. Dit plan kon wegens de toenmalige moeilijke politieke situatie niet verwezenlijkt worden.Na de tweede wereldoorlog werden de plannen opnieuw ter hand genomen. In 1951 werd de "Societe Electrique de l'Our" (SEO) opgericht. De voornaamste deelnemers waren de luxemburgse staat en het Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk A.G. (RWE). Men begon met de aanvang van de bouw in 1959, de inwijding vond plaats in 1964.

De installatie bestaat uit een kunstmatig meer dat verbonden is met twee hogergelegen bekkens door een systeem van twee gepantserde putten met een resp. diameter van 6 en 6,5 meter en een lengte van resp. 625 en 856 meter, die het water naar een onderaardse centrale voeren (330 m lengte), in het hart van de Sint Nikolaasberg gelegen.

Het kunstmatige meer, met een lengte van 8 km en een inhoud van meer dan 6 miljoen m3 water, strekt zich uit van Vianden tot Stolzemburg.

Gedurende de nacht, met de goedkope nachtstroom, wordt het water uit het lager gelegen meer naar de twee hogergelegen bekkens (6 miljoen m3 gepompt. Deze bekkens liggen op 509 m hoogte, op de top van de St-Nikolaasberg.

Gedurende de spitsuren wordt het in het bekken bijeengebrachte water verdeeld over de negen groepen van machines. ledere groep machines omvat een turbine, een alternateur-motor en een pomp, en produceert aldus piekstroom.

Een tiende machine, een turbinepomp van 200 000 kilowatts is in 1970 gebouwd in een zijdal bij Bildchen en is verbonden met het hogergelegen bekken door een gepantserde leiding die een diameter heeft van 4,5 m en een lengte van 1 375 m.

Pompkrachtcentrale (SEO: Société Electrique de l'Our)

De Bezoekersgang van de ondergrondse Elektriciteitcentrale is dagelijks geopend van 10.00 bis 16.00 van Pasen tot 30 september van 10.00 - 20.00

Entree Gratis

Rondleidingen met gids op schriftelijke aanvraag bij volgend adres:

S.E.O. Centrale de Vianden
B.P. 2
L-9401 Vianden
Tel.:(+352) 84 90 31-1
Fax:(+352) 84 90 31 - 200